• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận cơ sở
 • Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận cơ sở” nhằm lấy ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chuyên đề nầy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo thời gian quy định.
 • Vai trò của MTTQ, đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
 • 06/08/2012
 • Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể có nhiều tiến bộ. Thông qua các hoạt động giám sát đã nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xem đây vừa làm mục tiêu, vừa là động lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.
 • Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về biển đảo
 • 03/08/2012
 • Sáng ngày 2-8-2012, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 7 - 2012. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của một số ban, ngành và cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.
 • Tuyên Giáo Đồng Tháp
  Tiền đề vững chắc cho sức mạnh và niềm tin
 • 01/08/2012
 • Trải qua các thời kỳ cách mạng, lĩnh vực Tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Xác định vị trí, vai trò đặc biệt của công tác Tuyên giáo, Đảng bộ Đồng Tháp luôn đề cao việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị quan trọng này.
 • Đảng ủy xã Tân Quới
  Công tác tuyên giáo bám sát các hoạt động thực tiễn
 • 01/08/2012
 • Thời gian qua, công tác Tuyên giáo của Đảng ủy xã Tân Quới (Thanh Bình) đã từng bước đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Qua đó, phát huy được vai trò tích cực của người dân trong việc tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Xem tin đã đăng theo ngày: