• Chủ động ứng phó với dịch Covid-19
  • 09/03/2020
  • Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp triển khai kế hoạch ứng phó, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị tập trung mọi nguồn lực trên tinh thần khẩn trương cao độ, sẵn sàng cho mọi tình huống.
  • Tháp Mười phát động “Tết Quân-Dân” năm 2021
  • 09/03/2020
  • Huyện Tháp Mười vừa phát động “Tết Quân-Dân” năm 2021 tại xã Hưng Thạnh. “Tết Quân-Dân” năm 2021 được thực hiện từ nay đến cuối năm 2020 với nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.
Xem tin đã đăng theo ngày: