• Hồ Chí Minh – tấm gương lớn về sự nêu gương
  • 19/05/2019
  • Tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương thể hiện rất phong phú, sinh động, rộng lớn, cụ thể, thống nhất trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói, việc làm từ nhỏ đến lớn, kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc lớn liên quan tới vận mệnh lịch sử dân tộc, Hồ Chí Minh nói là làm, làm bằng được.
  • Nghĩ về một lời dạy của Bác Hồ
  • 17/05/2019
  • Sinh thời Bác Hồ luôn dạy cán bộ, đảng viên về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Trải mấy chục năm qua, lời dạy của Bác từ thời kháng chiến cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí càng nóng bỏng hơn.
  • Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563
  • 17/05/2019
  • ĐTO - Nhân Đại lễ Phật đản Vesak 2019- Phật lịch 2563, Đoàn cán bộ, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở, ngành tỉnh do đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các tổ chức, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Xem tin đã đăng theo ngày: