Thí điểm chuyển giao thực hiện dịch vụ hành chính công giai đoạn 3 (mở rộng)

Cập nhật ngày: 26/09/2020 06:10:11

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 3 (mở rộng).

Theo đó, tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công tỉnh tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Tài chính, an toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế) và các TTHC thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

Tại Bộ phận Một cửa huyện Tháp Mười (đơn vị đã thực hiện từ giai đoạn 3) tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Xây dựng - quy hoạch, công thương, kế hoạch và đầu tư, tài chính, giáo dục và đào tạo, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế. Tại Bộ phận Một cửa huyện Hồng Ngự (đơn vị đã thực hiện từ giai đoạn 2) tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC về đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc lĩnh vực tư pháp.

Tại Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng (đơn vị đã thực hiện từ giai đoạn 2) tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Chứng thực - hộ tịch, đăng ký kinh doanh, xây dựng. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các TTHC về chứng thực chữ ký trong các văn bản, giấy tờ, chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật.

Tại Bộ phận Một cửa của 13 xã: Mỹ Long (huyện Cao Lãnh); Hoà Tân (huyện Châu Thành); Long Khánh A, Phú Thuận A (huyện Hồng Ngự); An Bình B (TX.Hồng Ngự); An Long, Tân Công Sính, Phú Đức (huyện Tam Nông); Bình Tấn, An Phong (huyện Thanh Bình); Mỹ Đông, Trường Xuân (huyện Tháp Mười); Tân Thành (huyện Lai Vung) tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và các TTHC theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện các TTHC tại nhà người dân trên địa bàn tỉnh, Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh...

Số lượng nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết được bố trí dựa trên thực tế công việc tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh và tại từng Bộ phận Một cửa cấp huyện và các xã theo hướng hiệu quả và tiết kiệm lao động.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn