Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Tư pháp

Cập nhật ngày: 23/09/2020 10:56:39

ĐTO - Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và Cam kết thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Tư pháp với Chủ tịch UBND tỉnh trong triển khai dịch vụ công trực tuyến trong năm 2020, Sở Tư pháp đã triển khai 27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ dichvucong. dongthap. gov.vn (lĩnh vực công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, quốc tịch, lý lịch tư pháp). Kết quả thực hiện từ ngày 1/6/2020 - 31/8/2020, Sở Tư pháp đã tiếp nhận trên 1.600 lượt yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 535 lượt yêu cầu qua hình thức trực tuyến (chiếm 31,5%), tập trung chủ yếu ở lĩnh vực yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn này tăng cao là do Sở Tư pháp đã có Công văn số 976 ngày 3/8/2020 chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phối hợp với phòng chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ công, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân khi sử dụng các dịch vụ công.

Tính từ đầu năm đến ngày 31/8/2020, tuy trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nên tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến của Sở Tư pháp đạt mức 25,7% (cao hơn mức cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh 0,7%), các hồ sơ đều được giải quyết sớm, đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Theo bà Lê Thị Hồng Phượng - Giám đốc Sở Tư pháp, thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua hình thức tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền cho các đối tượng là sinh viên của các trường cao đẳng, đại học; học viên các trường nghề trên địa bàn tỉnh, xây dựng video hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa mẫu tờ khai, hồ sơ kèm theo đối với từng loại thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết và chuyển trả ngay hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính khi có kết quả không phải chờ đến hẹn. Với một số giải pháp cụ thể như trên, tin tưởng rằng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở Tư pháp sẽ được nâng lên trong thời gian tới.

CK

Gửi bình luận của bạn