Tân Hồng

Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng

Cập nhật ngày: 04/03/2019 05:54:33

Tính đến cuối tháng 2/2019, huyện Tân Hồng có 6 ca bệnh sốt xuất huyết (SXH) mới, tăng 3 ca so với cùng kỳ năm 2018, đã phát hiện và xử lý kịp thời 5 ổ dịch SXH ở thị trấn Sa Rài, xã Tân Hộ Cơ, xã Bình Phú và Tân Công Chí. Ngoài ra, bệnh tay chân miệng (TCM) cũng xảy ra 12 ca, giảm 9 ca so với cùng kỳ.

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh SXH và bệnh TCM; phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc và giám sát các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Kim Lệ

Gửi bình luận của bạn