Kỷ luật cảnh cáo 3 cán bộ, đảng viên sử dụng bằng cấp không hợp pháp

Cập nhật ngày: 08/01/2019 08:27:32

Ngày 7/1, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có văn bản thông tin về việc xử lý đối với cán bộ, đảng viên có khuyết điểm sai phạm sử dụng bằng cấp không hợp pháp, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Theo đó, 3 cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý gồm: ông Võ Xuân Thế - Chi ủy viên Chi bộ văn hóa Thôn Đông – Chủ tịch Hội nông dân xã An Vĩnh; ông Nguyễn Sơn – Đảng viên Chi bộ Thôn Tây thuộc Đảng bộ xã An Vĩnh – Chủ tịch Hội CCB xã An Vĩnh; ông Trần Mỹ Nam – Đảng viên Chi bộ quân sự thuộc Đảng bộ xã An Vĩnh – Công chức văn hóa – xã hội xã An Vĩnh.

Ông Võ Xuân Thế đã sử dụng bằng THPT không hợp pháp để bổ sung đầy đủ hồ sơ cán bộ, công chức, làm thủ tục để học và thi lấy bằng Trung Cấp chính trị, hành chính, chuyển xếp ngạch bậc lương và làm việc đến nay, ông Thế đã vi phạm tư cách người đảng viên, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Ông Nguyễn Sơn đã sử dụng bằng THCS và THPT không hợp pháp để bổ sung đầy đủ hồ sơ cán bộ công chức, học và thi lấy bằng Trung cấp lý luận chính trị hành chính và học nâng cao trình độ chuyên môn và giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã từ năm 2017 đến nay.

Ông Trần Mỹ Nam đã sử dụng bằng THPT không hợp pháp để bổ sung hồ sơ công chức, học và thi lấy bằng Trung cấp lý luận chính trị hành chính, chuyển xếp ngạch, bậc lương và làm việc mãi đến nay.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lý Sơn đã thống nhất thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ đảng viên trên bằng hình thức Cảnh cáo.

NGUYỄN TRANG (SGGPO)

Gửi bình luận của bạn