Số: 152/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 20/09/2019 11:49:05

 * Vườn Quốc gia Tràm Chim

 Bán tháo dở sắt mặt cầu tại cống C1, C2, C3 ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.       Giá khởi điểm: 54.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/9/2019 đến 15 giờ ngày 01/10/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 01, 02 và đến 15 giờ ngày 03/10/2019.

- Tiền mua hồ sơ150.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 04/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại:  0277. 3854517

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; stp.dongthap.gov.vn / Trang chủ/ Thông báo bán đấu giá tài sản. 

Gửi bình luận của bạn