Phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh

Cập nhật ngày: 09/08/2019 05:42:39

ĐTO - Sở Y tế vừa đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, các Bệnh viện: Quân Dân Y, Thái Hòa, Phương Châu và Tâm Trí có triển khai dịch vụ đỡ đẻ/chăm sóc trẻ sơ sinh (TSS) tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức của các sản phụ cũng như cán bộ, nhân viên y tế các quy định của pháp luật về cho/nhận con nuôi.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy trình chuyên môn và các quy định về quản lý dịch vụ; tăng cường giám sát, kiểm tra cán bộ, nhân viên để đảm bảo việc tuân thủ đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật, quy trình trao/nhận TSS và các quy định khác của pháp luật; tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho việc buôn bán TSS.

Trong trường hợp có TSS bị bỏ rơi tại các cơ sở y tế, cần thông báo và bàn giao trẻ tới cơ quan bảo trợ trẻ em theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn việc tham gia, tiếp tay cho các đường dây buôn bán TSS ngoài xã hội. Trong trường hợp phát hiện cán bộ, nhân viên có sai phạm, các đơn vị phải xử lý nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn