Đảng Nhân dân Campuchia giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện nhiệm kỳ III

Cập nhật ngày: 08/06/2019 18:37:42

Ngày 8/6, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Hội đồng thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện nhiệm kỳ III. Theo đó, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành được đa số ghế tại hội đồng các cấp.


Tại một phòng bỏ phiếu ở thủ đô Phnom Penh ngày 26/5/2019

Cụ thể, theo kết quả bầu cử Hội đồng thủ đô, tỉnh, CPP được 550/559 ghế; đảng Khmer Hòa hợp dân tộc được sáu ghế và đảng Funcinpec được ba ghế.

Cũng theo NEC, kết quả bầu cử Hội đồng thành phố, quận, huyện: CPP được 3.484/3.555 ghế; đảng Funcipec được 33 ghế và đảng Khmer Hòa hợp dân tộc được 38 ghế.

Cùng ngày, CPP đã ra tuyên bố ủng hộ kết quả cuộc bầu cử Hội đồng thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện nhiệm kỳ III được tổ chức vào ngày 26/5/2019 vừa qua. Tuyên bố nhấn mạnh, cuộc bầu cử trên đã diễn ra tự do, công bằng, phù hợp với Hiến pháp và luật pháp của Campuchia cũng như đúng với nội quy và thể lệ bầu cử.

CPP tin tưởng, các ủy viên Hội đồng thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện nhiệm kỳ mới sẽ đoàn kết, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Tại cuộc bầu cử hội đồng các cấp có nhiệm kỳ năm năm lần này, có bảy đảng chính trị, gồm đảng Nhân dân Campuchia, đảng Funcinpec, đảng Khmer Hòa hợp dân tộc, đảng Quốc tịch Campuchia, đảng Khmer cộng hòa, đảng Ý chí Khmer và đảng Thanh niên Campuchia tham gia để giành 559 ghế Hội đồng thủ đô, tỉnh và 3.555 ghế Hội đồng thành phố, quận, huyện trên cả nước.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH (NDĐT)

Gửi bình luận của bạn