Đảm bảo an toàn điện

Cập nhật ngày: 24/02/2021 10:39:31

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện an toàn điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021- 2022.

Để mang lại hiệu quả tích cực trong triển khai kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; huy động tối đa các nguồn lực của địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện các biện pháp giảm sự cố lưới điện, tai nạn điện. Hàng năm, phấn đấu giảm sự cố lưới điện cao áp 22kV, 110kV và số vụ tai nạn điện trong dân ít nhất từ 20% trở lên so với năm trước. Đồng thời đẩy mạnh công tác đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện để nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và đến năm 2022 thực hiện xóa 100% điện kế cụm (548 điện kế cụm). Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình ảnh trực quan, dễ nhớ, dễ thực hiện lồng ghép vào các buổi họp của khóm, ấp hoặc tổ tự quản, đoàn viên, hội viên; trực tiếp hướng dẫn và cấp phát tài liệu hướng dẫn về sử dụng điện an toàn cho từng hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, trọng tâm là tuyên truyền về các giải pháp thực hiện đảm bảo an toàn trong sử dụng điện và cách phòng tránh tai nạn điện...

Theo UBND tỉnh, mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn; kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về sử dụng điện không đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức và ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực điện lực. Cùng với đó, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước và sự phối hợp giữa các ngành, UBND huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đảm bảo an toàn điện giảm sự cố lưới điện, tai nạn điện...

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn