Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

Nhiều hoạt động nổi bật trong năm 2018

Cập nhật ngày: 18/01/2019 06:26:49

ĐTO - Ngày 17/1, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHCHKHKT) Đồng Tháp tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 khóa IV nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Năm 2018, LHCHKHKT duy trì 22 Hội thành viên, 1 tổ chức khoa học và công nghệ, 1 Câu lạc bộ Sáng tạo và 1 thành viên liên kết; phát triển thêm 1.298 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 35.577.

LHCHKHKT và các Hội thành viên đã tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị - xã hội ở địa phương; củng cố tổ chức; thực hiện đề tài, dự án, xây dựng mô hình, câu lạc bộ; phổ biến kiến thức bằng nhiều hình thức; tích cực góp ý kiến một số lĩnh vực được mời tham gia.

Tại hội nghị Ban chấp hành LHCHKHKT đã tiến hành bầu thay thế bổ sung đồng chí Phạm Thị Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vào Ban chấp hành LHCHKHKT khóa IV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dịp này, LHCHKHKT Đồng Tháp khen thưởng 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển LHCHKHKT năm 2018.

Mỹ Lý

Gửi bình luận của bạn