Năm học 2019 - 2020 sẽ khai giảng vào ngày 5/9

Cập nhật ngày: 12/07/2019 05:46:25

ĐTO - UBND tỉnh vừa quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 áp dụng cho ngành học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh.


Năm học 2019 - 2020 sẽ khai giảng vào ngày 5/9

Theo đó, ngành học phổ thông tựu trường vào ngày 19/8/2019, ngành học mầm non và GDTX tựu trường ngày 26/8/2019. Tuần lễ sinh hoạt học đường đối với ngành học phổ thông diễn ra từ ngày 19 - 24/8/2019, ngành học mầm non và GDTX từ 26 - 31/8/2019, với các nội dung như: sắp xếp biên chế lớp; sinh hoạt nội quy, các quy định của nhà trường, các hoạt động giáo dục kỹ năng cho học sinh... và thực hiện các công việc chuẩn bị cho năm học mới.

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2019 và kết thúc năm học trước 31/5/2020. Bên cạnh đó, các trường phải hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên năm học 2020 - 2021 trước 20/6/2020.

M.X

 

Gửi bình luận của bạn