TX.Hồng Ngự

100% xã, phường được công nhận “Cộng đồng học tập”

Cập nhật ngày: 13/06/2018 05:44:34

ĐTO - UBND TX.Hồng Ngự vừa trao quyết định công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập” (CĐHT) cấp xã cho 7 xã, phường trên địa bàn năm 2018.

Như vậy, TX.Hồng Ngự là địa phương đầu tiên có 100% xã, phường được công nhận CĐHT cấp xã trong năm 2018. Các địa phương còn lại chỉ có hơn 50% xã, phường, thị trấn được công nhận.


Đại diện UBND TX.Hồng Ngự trao quyết định công nhận “Cộng đồng học tập” cho các đơn vị xã, phường

Mô hình CĐHT cấp xã được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Hội Khuyến học tỉnh triển khai theo Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT, Quy định về đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã và chọn thí điểm ở mỗi huyện, thị, thành 2 đơn vị vào cuối năm 2016.

Sau 1 năm thí điểm hiệu quả, năm 2018, mô hình CĐHT cấp xã được nhân rộng thực hiện trên 144 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Danh hiệu CĐHT cấp xã được xét hàng năm, dựa trên 15 tiêu chí quy định về đánh giá, xếp loại CĐTH cấp xã của Bộ GD&ĐT, với mục đích xây dựng xã hội học tập.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn