Tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa

Cập nhật ngày: 21/10/2019 05:23:07

ĐTO - Nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa, vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp có công văn gửi các Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng, các doanh nghiệp (DN) ngành công thương triển khai thực hiện các nội dung trên.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đề nghị các DN cần xây dựng kế hoạch về phổ biến thông tin về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa và nilon sử dụng một lần, vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhằm hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Ngoài ra, ngành công thương cũng đề nghị các DN cần nghiên cứu, triển khai các sáng kiến giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải trong đơn vị.

Đối với các Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn) tham mưu UBND cấp huyện thực hiện các giải pháp và hoạt động nhằm thúc đẩy giảm phát thải chất thải nhựa tại địa phương, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và DN, cơ sở sản xuất kinh doanh về tác hại của rác thải nhựa, khuyến khích phân loại rác tại nguồn để phục vụ thu gom và xử lý theo quy định. Nghiên cứu xây dựng và phát động phong trào chống rác thải nhựa trong ngành công thương tại địa phương, vận động các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành ký cam kết/tuyên bố hành động chống rác thải nhựa.

Mỹ Lý

Gửi bình luận của bạn