Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp

Cập nhật ngày: 21/10/2019 05:22:37

ĐTO - Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện nay, trên cây lúa có khoảng 110ha được chứng nhận VietGAP. Đối với hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày có 240ha đạt chứng nhận. Trên cây ăn trái, diện tích được chứng nhận VietGAP đạt trên 500ha và có 410ha được cấp mã số vùng trồng.

Theo ngành nông nghiệp, một số nông sản thế mạnh đã xây dựng được nhãn hiệu, đạt sản phẩm tiêu biểu của tỉnh như: quýt hồng Lai Vung, quýt đường Vĩnh Thới, xoài Cao Lãnh và nhãn Châu Thành... góp phần nâng cao chất lượng trái cây và tăng thu nhập cho nông dân.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện việc cấp mã truy xuất nguồn gốc cho ngành hàng trứng vịt khi lưu thông vào thị trường TP.Hồ Chí Minh. Riêng ngành hàng thủy sản có gần 830ha nuôi cá tra được chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn...

Y DU

Gửi bình luận của bạn