Gia hạn khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 19/10/2019 05:29:39

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang hoạt động khai thác nước dưới đất có đủ thời gian chuyển đổi xây dựng hệ thống khai thác, xử lý, sử dụng nguồn nước mặt thay thế nước dưới đất, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đã được cấp phép và hiện đang khai thác nước dưới đất có công suất khai thác từ 190m3/ngày đêm trở lên được gia hạn khai thác nước dưới đất đến ngày 3/6/2020.

Đến ngày 1/7/2020, tất cả các doanh nghiệp được gia hạn phải chuyển sang sử dụng nguồn nước khác (nước mặt hoặc nước thủy cục) để thay thế nước dưới đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các doanh nghiệp xác lập các thủ tục gia hạn khai thác nước dưới đất theo đúng quy định.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng khoan giếng mới trái phép trên địa bàn.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn