Điều động 637 Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn

Cập nhật ngày: 27/11/2020 05:02:25

ĐTO - Ngày 26/11, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức sơ kết Đề án điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn (gọi tắt là Đề án). Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn

Theo đó, tháng 8/2019, UBND tỉnh phê duyệt Đề án nói trên và chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện rà soát lực lượng Công an xã bán chuyên trách để bố trí lại hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với các đồng chí này. Từ năm 2019 đến nay, đã giải quyết chế độ chính sách cho 192 đồng chí, trong đó có 45 đồng chí Trưởng Công an, 44 đồng chí Phó Trưởng Công an, 103 đồng chí Công an viên với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2020, Công an tỉnh đã bố trí được 637 đồng chí, trong đó có 126 đồng chí Trưởng Công an xã, 158 đồng chí Phó Công an xã, 353 đồng chí Công an viên về đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 126/126 xã, thị trấn. Riêng 5/9 Công an thị trấn đã bố trí 6 đồng chí Công an chính quy gồm: thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng; thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình; thị trấn Tràm chim, huyện Tam Nông; thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh; thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Qua đó góp phần hoàn thành việc bố trí lực lượng Công an chính quy ở Công an cấp xã, vượt tiến độ đề ra trước 15 tháng so quy định.

Công an tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn các kiến thức, kỹ năng cho lực lượng Công an cấp cơ sở, phân cấp cho Công an xã nhiệm vụ điều tra cơ bản, tiếp nhận tin tố giác và tin báo về tội phạm, thực hiện quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý giáo dục các đối tượng trên địa bàn. Qua tập huấn đã tạo sự chuyển biến tích cực về các mặt công tác Công an ở địa bàn cơ sở. Từng bước khắc phục được những hạn chế trong tham mưu cho chính quyền cấp xã về các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh, chống tội phạm và công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn được củng cố, chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên.

Nhìn chung, qua 1 năm thực hiện Đề án, lực lượng Công an xã đã chủ động thực hiện tốt công tác thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với những nhân khẩu thường trú trên địa bàn xã; khắc phục phiếu lỗi; rà soát, xác minh để bổ sung phiếu DC01, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an xã chính quy đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ với tinh thần quyết liệt “chống dịch như chống giặc”. Đặc biệt, qua thực hiện Đề án, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở có những chuyển biến tích cực, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn