Cần chấn chỉnh, khắc phục công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật ngày: 23/10/2020 06:01:35

ĐTO - Kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 35, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 13/10/2020 xem xét kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Trong mốc thời gian kiểm tra từ năm 2018 đến năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tài chính đảng cơ bản đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, Vănphòng Huyện ủy chưa thường xuyên quan tâm hướng dẫn việcthu, chi, quản lý và sử dụng đảng phí; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực tài chính đảng dẫn đến không phát hiện Đảng ủy xã An Phú Thuận chưa thực hiện việc thu đảng phí từ khoản thu nhập tăng thêm của đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Đ.D

Gửi bình luận của bạn