“Dấu ấn” thành phố vùng biên của Đảng bộ TX.Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 24/09/2020 15:19:21

ĐTO - Chặng đường 5 năm của một nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ không phải là dài, nhưng với khát vọng vươn lên vì quê hương vùng biên giới giàu đẹp, có truyền thống lịch sử trên 200 năm, bằng những Nghị quyết theo mục tiêu mà Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, Đảng bộ và Nhân dân TX.Hồng Ngự  đã tạo được “dấu ấn” quan trọng. Đó là thị xã đạt đô thị loại III, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết công nhận thành phố loại III trực thuộc tỉnh.  

Đạt được “dấu ấn” trong nhiệm kỳ qua là nhờ Đảng bộ đã quyết tâm cụ thể hóa bằng những Chương trình hành động để thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội lần II: Huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng TX.Hồng Ngự phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục lấy thương mại - dịch vụ và phát triển đô thị, kinh tế biên giới làm khâu đột phá. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; phát huy nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao mức sống dân cư. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, an ninh biên giới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền trong sạch, năng động, tận tuỵ phục vụ Nhân dân. Đến năm 2020, các xã Tân Hội, Bình Thạnh và An Bình B đạt các tiêu chí xã nông thôn mới; tỷ lệ cây xanh đô thị đạt 10,5m2/người, nông thôn đạt 5m2/người, 100% chất thải rắn đô thị, chất thải y tế và 80% chất thải độc hại, nước thải các cơ sở chăn nuôi được xử lý. 


Một góc của đô thị trẻ vùng biên Hồng Ngự

Hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra thực hiện đều đạt và vượt, tình hình kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện, ổn định, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, hạ tầng, diện mạo, cảnh quan đô thị, nông thôn thay đổi và phát triển rất nhiều so với đầu nhiệm kỳ. Thị xã được công nhận đạt đô thị loại III, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị xã được công nhận là thành phố loại III trực thuộc tỉnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả... Có thể khẳng định, với quyết cao của cả hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua nên kết quả đã đạt và vượt các chiêu mà Đại hội Đảng bộ lần III đã khẳng định, trong đó những kết quả đạt được tạo “dấu ấn” về TX.Hồng Ngự là 1 trong 3 đô thị lớn của tỉnh Đồng Tháp gồm: TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc và TX.Hồng Ngự. Thị xã có đường biên giới Quốc gia tiếp giáp với tỉnh Preyveng – Vương quốc Campuchia. Tại Quyết định số 1580/QĐ-TTg ngày 9/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, theo đó đã xác định “TX.Hồng Ngự là đô thị loại III, đô thị trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa phía Bắc và hành lang kinh tế biên giới tỉnh Đồng Tháp; là đô thị trung tâm về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, giao thương của Khu kinh tế; có vị trí an ninh – quốc phòng”.

Trong những năm qua chính quyền các cấp và Nhân dân TX.Hồng Ngự đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những bước tiến mạnh mẽ, nền kinh tế đạt khá và có mức tăng trưởng ổn định, GRDP tăng đều hàng năm. Các loại hình dịch vụ trên địa bàn phát triển nhanh, đa dạng, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp, xây dựng; giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp. Tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; trong thời gian qua diện mạo của thị xã đã có nhiều thay dổi rõ rệt với những công trình, dự án được quy hoạch tổng thể, đồng bộ. Đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao, phúc lợi xã hội được chú trọng; tốc độ đô thị hóa nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và làm động lực để phát triển kinh tế xã hội cho TX.Hồng Ngự nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.

Cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (giá cố định năm 2010) trên địa bàn hàng năm đều tăng, đạt yêu cầu kế hoạch đề ra (tăng bình quân 20%/năm, tương đương 495.821 triệu đồng/năm), ước tính đến năm 2020 đạt 567.757 triệu đồng (tăng 42,99% so với năm 2015, tương đương 170.685 triệu đồng); tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ có mức tăng trưởng khá (tăng bình quân 20%/năm, tương đương 5.342.382 triệu đồng), ước tính năm 2020 đạt 6.372.248 triệu đồng (tăng 64,39% so với năm 2015, tương đương 2.495.924 triệu đồng)… Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Đảng, các cơ quan Trung ương và sự quan tâm trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp; TX.Hồng Ngự đã được định hướng trong quy hoạch chung của Chính phủ, Quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết quyết tâm xây dựng phát triển TX.Hồng Ngự về mọi mặt, trong đó đã ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Cùng với sự quyết tâm của Nhân dân, những chính sách phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương đã được các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, biểu dương. TX.Hồng Ngự đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Quyết định công nhận đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định  hướng  đến  năm  2030, xác định TX.Hồng Ngự nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, là đô thị trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa, hành lang kinh tế biên giới tỉnh Đồng Tháp. Phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, phù hợp với quy hoạch, chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt; đồng thời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Để hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại III và tiến tới hoàn thành mục tiêu là đô thị loại II trong giai đoạn năm 2030, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và thành lập TP.Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.

TX.Hồng Ngự bước vào thực hiện xây dựng nông thôn mới với thực trạng xuất phát điểm thấp, tỷ lệ bình quân tiêu chí đạt thấp 5,25 tiêu chí/19 tiêu chí (xã An Bình A đạt 7 tiêu chí, An Bình B đạt 4 tiêu chí; 2 xã biên giới là Bình Thạnh mới đạt 4/19 tiêu chí, Tân Hội 6/19 tiêu chí). Bên cạnh, nhận thức chung của xã hội chưa được nâng cao, nhất là chưa thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình; cơ sở hạ tầng giao thông đi lại khó khăn, các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế phát triển thiếu bền vững, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ chưa hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ; chưa có mô hình nông nghiệp hiệu quả cao, các hình thức tổ chức sản xuất còn nhiều hạn chế. Thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp, vấn đề lao động và việc làm thiếu chiều sâu...

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thị xã đã ban hành đồng bộ các văn bản để chỉ đạo thực hiện: Nghị quyết, Chương trình hành động của Thị ủy, Kế hoạch của UBND Thị xã. Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã do đồng chí Bí thư Thị ủy làm Trưởng ban, Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban phát triển ấp và các xã đều có Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Chương trình. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm và giai đoạn 5 năm, qua đó tháo gỡ các khó khăn đang tồn tại, đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành. Trong chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND thị xã, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đồng bộ, có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác.

Việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đạt được kết quả đáng kể. Sự chủ động và phối hợp của các ngành, các xã trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sự đồng bộ, đúng tiến độ đề ra và đã mang lại những hiệu quả thiết thực, nhiều chính sách xã hội được triển khai thực. Công tác giải quyết việc làm, phát triển sản xuất đã giải quyết tốt thời gian nhàn rỗi cho lao động ở nông thôn, tạo việc làm mới cho người lao động, tăng thu nhập kinh tế hộ, góp phần giảm nghèo và từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Thị ủy, UBND Thị xã, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý đi vào nề nếp, nhận thức của đội ngũ cán bộ được nâng lên, phát huy được sức mạnh cả cộng đồng, quan trọng nhất là vận động được nhân dân vùng biên thay đổi nhận thức và tích cực tham gia Chương trình. Chính vì thế mà Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt đích sớm hơn kế hoạch trước một năm, được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ngày 17 tháng 6 năm 2919, đây là tiền đề quan trọng để Thị xã sớm hoàn thiện các tiêu chí thành lập thành phố loại III thuộc tỉnh.


Nuôi cá tra xuất khẩu là một trong những thế mạnh của TX.Hồng Ngự

TX.Hồng Ngự là đô thị trung tâm kinh tế phát triển biên giới và cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với Campuchia thuận lợi giao thương buôn bán, có tầm quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa và việc mở rộng không gian đô thị đã có những tác động nhiều mặt đến sự phát triển của các xã An Bình A và An Bình B, làm cho việc tổ chức, quản lý, điều hành của chính quyền theo mô hình xã như hiện nay không còn phù hợp, cần thiết phải thành lập phường để đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý đô thị. Thành lập phường An Bình A, An Bình B và thành lập TP.Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đây cũng là nguồn khích lệ, động viên tinh thần để cấp Ủy, chính quyền, Nhân dân TX.Hồng Ngự - một đô thị trẻ, đầy tiềm năng vùng địa chính trị biên giới cố gắng phấn đấu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Đồng thời cũng tạo động lực mạnh mẽ tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị của toàn tỉnh và nâng cao chất lượng sống của người dân; sắp xếp hợp lý nguồn lao động, tạo ra động lực mới cho sự phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh đáp; đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nói chung và Nhân dân TX.Hồng Ngự nói riêng. Việc thành lập TP.Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị TX.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, là tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, đồng thời, góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Tóm lại, có thể khẳng định “dấu ấn” cũng như những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ II là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ III (2020-2025) Đảng bộ TP.Hồng Ngự tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, gắn với hạ tầng nông thôn kiểu mẫu, cải thiện diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững, mang bản sắc của đô thị sông nước và vùng biên. Tăng cường đầu tư các hệ thống giao thông trục kết nối và mở rộng phát triển các khu đô thị vệ tinh theo quy hoạch gắn với các địa phương trong vùng, xử lý tốt các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Nâng cao chất lượng cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Xây dựng Đảng bộ thị xã và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, có kiến thức, kinh nghiệm, năng lực, uy tín thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận của Đảng; tăng cường công tác Dân vận chính quyền, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có tâm, có tầm, chí công vô tư, đáp ứng yêu cầu quản lý chính quyền đô thị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, có tính chuyên nghiệp phục vụ doanh nghiệp, Nhân dân. Phát triển TP.Hồng Ngự trở thành đầu mối trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, kinh tế của khu vực biên giới và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp, trở thành nơi dừng chân, nghỉ dưỡng và trung tâm phân phối hàng hoá trong vùng.

TS. Hồ Văn Thống - Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND TX.Hồng Ngự

Gửi bình luận của bạn