• 6 tháng đầu năm HĐND tỉnh thực hiện tốt việc giám sát theo chuyên đề
  • 06/07/2012
  • Thực hiện chương trình hoạt động giám sát theo Nghị quyết HĐND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2012, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện 31 cuộc khảo sát và 4 cuộc giám sát. Nhìn chung, các cuộc khảo sát, giám sát đã góp phần giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
  • Bộ Chính trị cho ý kiến về phát triển KT-XH 4 vùng trọng điểm
  • 06/07/2012
  • Ngày 5/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về tổng kết 4 Nghị quyết (21, 37, 39, 53) của Bộ Chính trị (Khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của 4 vùng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.
Xem tin đã đăng theo ngày: