• 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018, bắt đầu chuyển đổi mã mạng
  • 20/07/2018
  • ĐTO - Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, nhiều dịch vụ viễn thông mới ra đời và phát triển. Trước đây chỉ có điện thoại cố định chưa có điện thoại di động thì nay đã có dịch vụ di động từ 2G, 3G đến 4G và sắp sửa là 5G, kết nối internet vạn vật (Iot)...
Xem tin đã đăng theo ngày: