• Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo để giảm họp
  • 22/11/2018
  • ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về quy định chế độ họp và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.
  • Từ 16/11, chuyển mạng giữ nguyên số di động
  • 14/11/2018
  • Ngày 16/11 tới đây, 3 nhà mạng viễn thông lớn nhất Việt Nam là VinaPhone, Viettel và MobiFone sẽ triển khai cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số (Mobile Number Portibility - MNP) cho khách hàng.
  • Bẫy đánh cắp thông tin bủa vây người dùng
  • 09/11/2018
  • Địa chỉ email của hơn 5,42 triệu người, khoảng 31.000 giao dịch ở Công ty CP Thế Giới Di Động bị lộ. Điều này một lần nữa cảnh báo thông tin của người dùng đang ẩn chứa rất nhiều nguy cơ.
Xem tin đã đăng theo ngày: