• Bảo vệ trẻ em trước tác hại của thuốc lá
  • 07/12/2018
  • Chúng ta cần biết, hút thuốc lá trực tiếp hay hút thuốc thụ động đều có hại như nhau. Thực tế, những người không hút thuốc nhưng lại phải chung sống hay cùng làm việc với những người nghiện thuốc lá vẫn có nguy cơ bị bệnh rất cao do hít phải khói thuốc thụ động, trong đó trẻ em, phụ nữ và người già là những đối tượng đặc biệt nhạy cảm với khói thuốc.
  • Xây dựng môi trường không khói thuốc
  • 30/11/2018
  • Với các thành phần độc tính, khói thuốc lá đã được khoa học chứng minh là một trong các nguyên nhân gây ra hơn 25 căn bệnh. Sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh không lây nhiễm. Tại Việt Nam, trong khi xu hướng mắc các bệnh lây nhiễm giảm thì các bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh chóng.
  • Những điểm cần lưu ý trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
  • 17/11/2018
  • Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Luật có 5 chương với 35 điều quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Xem tin đã đăng theo ngày: