• Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính
  • 25/07/2018
  • Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Đồng Tháp trong công tác cải cách hành chính. Sở Nội vụ đã tiến hành khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) trên địa bàn tỉnh năm 2017.
  • Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến
  • 04/07/2018
  • Trong 2 ngày 2 - 3/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) tổ chức 2 lớp tập huấn trực tuyến sử dụng dịch vụ công đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bưu điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Xem tin đã đăng theo ngày: