• TP.Sa Đéc: Nhiều mô hình sáng kiến cải cách hành chính
  • 26/04/2018
  • ĐTO - Nhờ quan tâm quyết liệt đến công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nên thời gian qua, TP.Sa Đéc luôn nằm trong tốp đầu khối các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về kết quả xếp hạng CCHC.
Xem tin đã đăng theo ngày: