• Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn
 • ĐTO - Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã và đang tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, tập trung một số Nghị quyết quan trọng về tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 • Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về phát triển TP.Sa Đéc
 • 18/08/2018
 • ĐTO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/6/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội TP.Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, từ đó thành phố có bước phát triển mới; đô thị văn minh, hiện đại hơn, từng bước hình thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị.
 • Cách mạng Tháng Tám bắt đầu từ dân: “Vì có dân là có tất cả”
 • 17/08/2018
 • Trong lịch sử Việt Nam, từ đặc điểm sinh tồn và chấn hưng dân tộc, cha ông ta đã tổng kết: Có dân là có tất cả; an dân bền vững thì cơ đồ sự nghiệp muôn thuở thái bình; việc cương thường muôn thuở là ở lòng dân. Có dân, có niềm tin của dân là có sức mạnh dời non lấp bể.
 • Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự
 • 17/08/2018
 • Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
 • Kỷ luật nguyên Phó Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang
 • 16/08/2018
 • Ngày 16/8, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang công bố Quyết định kỷ luật về mặt đảng đối với đồng chí Võ Văn Leo, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang (nghỉ hưu từ ngày 1/8/2018), với hình thức cảnh cáo (Quyết định số 126-QĐ/UBKTTW, ngày 14/8/2018).
Xem tin đã đăng theo ngày: