Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp

20 năm hình thành và phát triển

Cập nhật ngày: 11/07/2018 09:28:15

Trong lần họp mặt trí thức, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan khẳng định: “Những bước tiến của tỉnh Đồng Tháp luôn có sự góp mặt của đội ngũ trí thức”. Sự ghi nhận này của lãnh đạo tỉnh là niềm vinh dự của đội ngũ trí thức, nhà khoa học nói chung và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) nói riêng.


Họp mặt trí thức - Mừng xuân

Hành trình 20 năm

Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam; sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Đồng Tháp đã không ngừng phát triển về tổ chức, nội dung và phạm vi hoạt động. Đặc biệt là phát huy vai trò tập hợp lực lượng trí thức, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đại hội Liên hiệp Hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Khi mới thành lập (15/7/1998), Liên hiệp Hội Đồng Tháp chỉ có 9 Hội thành viên (HTV) với gần 9.000 hội viên. Đến nay, sau 20 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp Hội tỉnh đã có 22 HTV, 1 trung tâm trực thuộc và 1 Câu lạc bộ sáng tạo, tập hợp trên 34.000 hội viên, hoạt động tập trung trên các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, công nghệ thông tin-truyền thông, y dược, xây dựng, giao thông, tư pháp, giáo dục, lịch sử.

Sự phát triển nhanh chóng các HTV đã mang lại cho Liên hiệp Hội Đồng Tháp về tầm vóc và qui mô hoạt động mới. Với chức năng nhiệm của mình, Liên hiệp Hội tỉnh nhà đẩy mạnh công tác tập hợp và đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, những người đang công tác tại các viện và trung tâm nghiên cứu, trường đại học và cao đẳng. Chưa dừng lại đó, Liên hiệp Hội còn tập hợp đội ngũ này tại các doanh nghiệp, cơ quan của Nhà nước và cả những trí thức đã nghỉ hưu, muốn được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp khoa học, đem trí tuệ và tài năng của mình ra phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp Hội Đồng Tháp chính là thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Liên hiệp Hội tỉnh và các HTV trực tiếp góp ý kiến hoặc làm đầu mối tổ chức cho trí thức đóng góp nhiều ý kiến cho các văn kiện, văn bản, Luật, chương trình, dự án, đề án... của Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội và các HTV còn tư vấn, phản biện một số đề án, dự án, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường của tỉnh; các ngành, địa phương trong tỉnh. Thông qua đó, Liên hiệp Hội và các HTV đã cung cấp cho lãnh đạo tỉnh những luận cứ để đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp và đúng đắn, sát với tình hình thực tế.

Thực hiện chủ trương nâng cao dân trí trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Liên hiệp Hội và các HTV xem hoạt động phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho quần chúng nhân dân, hội viên và đội ngũ trí thức trong tỉnh là nhiệm vụ hàng đầu. Hoạt động này được thực hiện dưới nhiều hình thức: tạp chí, bản tin, website, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển lãm, hội thảo, tập huấn, báo cáo chuyên đề...

Đưa khoa học kỹ thuật vào đời sống

Phát động phong trào quần chúng tiến quân vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, Liên hiệp Hội chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thành công hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên. Đây được xem là một trong những điểm nổi bật của đơn vị trong thời gian qua.


Ký kết chương trình phối hợp tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Liên hiệp Hội

Hội thi, cuộc thi nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực khoa học công nghệ; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Qua đó còn khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Nhằm lắng nghe những ý kiến tâm huyết, tôn vinh những nỗ lực học tập nâng cao trình độ, ghi nhận sự cống hiến cho hoạt động khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh, Liên hiệp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các cuộc gặp mặt đầu năm mới giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức. Qua đó, lãnh đạo tỉnh đã chúc mừng 87 tiến sĩ và tôn vinh 6 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu.

Bắt nguồn từ sự trăn trở góp phần nâng cao chất lượng đời sống lao động sản xuất của người dân địa phương, Liên hiệp Hội tỉnh đã tập hợp, kết nối trí thức tìm ra giải pháp từ những đề tài - dự án nghiên cứu, đồng thời tiến hành chuyển giao quy trình, công nghệ cho nhân dân. Đơn cử như Đề tài “Hoàn thiện quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm khô cá lóc và cá sặc rằn đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm” do cơ quan Liên hiệp Hội chủ trì; Dự án phát triển Biogas cho người dân do Hội Làm vườn tỉnh phối hợp thực hiện. Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn làm trung gian kết nối với Trường Đại học An Giang chuyển giao quy trình sản xuất sữa ấu cho xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò...

Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình hành động Số 216-CTr/TU ngày 9/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Công văn số 578-CV/TU ngày 26/5/2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


TS. Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam (bìa phải) trao tặng Bức trướng “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp Hội Đồng Tháp trở thành tổ chức chính trị- xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ vững mạnh. Giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh nhà. Đồng thời là chỗ dựa tin cậy của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác trí vận; là tổ chức thành viên có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Quê hương Đất Sen hồng hôm nay đã có nhiều đổi thay là kết quả sự đoàn kết một lòng của Liên minh công nhân - nông dân - trí thức tỉnh nhà.

ThS.Lê Minh Hùng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp

Gửi bình luận của bạn