Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Cập nhật ngày: 07/07/2018 06:48:05

ĐTO - Ngày 6/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (GĐTP) với sự chủ trì của đồng chí Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp.


Đại diện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động GĐTP tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện chế định GĐTP; hoàn thiện tổ chức GĐTP; nâng cao chất lượng người GĐTP; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về GĐTP.

Tại hội nghị, đại biểu tham gia phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến phương hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động GĐTP. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đại diện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cho rằng, nếu theo đề án, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ lĩnh vực kỹ thuật hình sự chỉ do Bộ Công an cung cấp có thể sẽ gây khó khăn cho địa phương. Do vậy, kiến nghị ngoài Bộ Công an thì UBND tỉnh cũng phải có một phần trách nhiệm đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ, gần đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động GĐTP” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2023. Nội dung thực hiện gồm: kiện toàn cơ sở vật chất phục vụ công tác giám định pháp y đối với Trung tâm Pháp y tỉnh; xây dựng đội ngũ giám định viên tư pháp đáp ứng nhu cầu hoạt động tố tụng; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động GĐTP.

Đồng chí Trần Tiến Dũng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, UBND các tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp trong đề án. Các cơ quan hữu quan cần nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng; củng cố trang thiết bị phục vụ công tác GĐTP; tăng cường giám định theo trưng cầu của các cơ quan tố tụng, nhất là những vụ việc tham nhũng kinh tế, tồn đọng kéo dài...

Nhựt An

Gửi bình luận của bạn