Bảng giá quảng cáo Báo Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 01/07/2016 15:44:17

I. BÁO IN:

Diện tích

Kích Thước

Giá tiền đăng cho 1 kỳ báo

(đã tính thuế VAT)

1 trang

270 x 384

5.500.000 đồng

1/2 trang

270 x 192

2.750.000 đồng

1/3 trang

270 x 128

2.200.000 đồng

1/4 trang

135 x 192

1.375.000 đồng

1/8 trang

135 x 96

1.100.000 đồng

9,5cm x 7cm

95 x 70

550.000 đồng

9cm x 5cm

90 x 50

440.000 đồng

Dưới 50 chữ

 

275.000 đồng

1 trang rời (2 màu)

 

8.000.000 đồng

1 trang rời (4 màu)

 

10.000.000 đồng

½ trang (4 màu – cuối trang 12)

270 x 192

10.000.000 đồng

· Ghi chú:

- Quảng cáo in trên giấy Tân Mai khổ báo 28 cm x 40 cm

- Báo Đồng Tháp phát hành 3 kỳ/ tuần vào các ngày: - Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu

II. BÁO ĐIỆN TỬ: (www.baodongthap.com.vn)

1. Giá 1 tháng (Chưa tính thuế VAT)

Vị trí

Kích thước

(Pixel)

Giá: 1 tháng đăng (VNĐ)

Trang chủ

Trang trong

Banner phải (cột 3, dưới Banner chính)

260 PX x 190 PX

1.300.000

200.000

Banner phải (cột 3, dưới ấn phẩm báo Đồng Tháp)

260 PX x 150 PX

800.000

200.000

Trang trong (không đăng trang chủ)

260 PX x 150 PX

 

300.000

2. Giá 1 năm (Chưa tính thuế VAT)

Vị trí

Kích thước

(Pixel)

Giá: 1 năm đăng (VNĐ)

Trang chủ

Trang trong

Banner phải (cột 3, dưới Banner chính)

260 PX x 190 PX

10.000.000

2.000.000

Banner phải (cột 3, dưới ấn phẩm báo Đồng Tháp)

260 PX x 150 PX

7.000.000

2.000.000

Trang trong (không đăng trang chủ)

260 PX x 150 PX

 

3.000.000

- Kính mời Quý khách hàng có nhu cầu quảng cáo xin liên hệ:

PHÒNG PHÁT HÀNH QUẢNG CÁO BÁO ĐỒNG THÁP

- Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3851617 Fax: (067) 3876.304

- Emailqc.baodongthap@gmail.com

- Tài khoản số: 3713.0.1050557 Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp

- Website: www.baodongthap.com.vn

Gửi bình luận của bạn