Tỉnh Đồng Tháp có thêm 1 thành phố mới

Cập nhật ngày: 15/10/2013 07:53:01

Ngày 14/10/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 113 về việc thành lập TP. Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp.


Một góc thị xã Sa Đéc

Theo đó, TP. Sa Đéc được thành lập trên cơ sở toàn bộ 5.981ha diện tích tự nhiên, 152.237 nhân khẩu và 9 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sa Đéc.

TP. Sa Đéc có 9 đơn vị hành chính cấp xã gồm 6 phường: 1, 2, 3, 4, An Hòa, Tân Quy Đông và 3 xã: Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây, Tân Phú Đông.

Địa giới hành chính của TP. Sa Đéc: Đông giáp với huyện Cao Lãnh và Châu Thành, Tây giáp với huyện Lai Vung, Nam giáp với huyện Châu Thành, Bắc giáp với huyện Lấp Vò.

Sau khi thành lập TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự và 9 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2013.

Dương Út

Gửi bình luận của bạn