quà tặng doanh nghiệp

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW4

Cập nhật ngày: 29/10/2012 10:46:51

Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp Lê Vĩnh Tân
phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ủy - Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo 3 vấn đề: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện qui định những điều đảng viên không được làm; thực hiện nguyên tắc cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Trước đó, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hồng Ngự tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và các cá nhân Ủy viên BTV Huyện ủy theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong quá trình kiểm điểm, BTV và từng Ủy viên BTV Huyện ủy Hồng Ngự nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế về sự lãnh đạo điều hành của BTV Huyện ủy. Từ đó, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nhằm đề ra giải pháp khắc phục phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao.

* Ngày 26/10/2012, Báo Đồng Tháp tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Biên tập Báo Đồng Tháp theo tinh thần Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tổ công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Minh Trung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - làm tổ trưởng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Biên tập tập trung vào 3 vấn đề cấp bách theo Nghị quyết TW4: Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm; công tác cán bộ và việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, xây dựng, các đồng chí trong Ban Biên tập đã chân thành, thẳng thắn phân tích đóng góp sâu những ưu điểm, khuyết điểm, trách nhiệm người đứng đầu, lĩnh vực, công tác từng cá nhân phụ trách nhất là tập trung phân tích hạn chế mang tính chủ quan. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Biên tập đã nghiêm túc tiếp thu những đóng góp của hội nghị, sẽ bổ sung những ý kiến đóng góp mới vào báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Biên tập, đề ra lộ trình, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

* Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 khóa XI. Đến dự có đồng chí Lê Hoàng Tam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Nội dung kiểm điểm tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bức xúc theo tinh thần Nghị quyết TW4. Hội nghị diễn ra trên tinh thần dân chủ, xây dựng, không khí thảo luận thẳng thắn, cởi mở, chân tình. Các ý kiến góp ý đi thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm và phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, đặc biệt là thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của cá nhân.

Sau hội nghị, trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân, Đảng đoàn sẽ bổ sung, hoàn chỉnh các Báo kiểm điểm của tập thể và cá nhân, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa, đề ra lộ trình và giải pháp khắc phục từ nay đến cuối năm 2012 và những năm tiếp theo.

* Ngày 25/10/2012, UBND huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân chủ tịch, các phó chủ tịch theo Nghị quyết TW 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập trung vào chức năng nhiệm vụ của tập thể UBND huyện Lai Vung và cá nhân chủ tịch, các phó chủ tịch phụ trách trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Huyện ủy trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, đề xuất công tác tổ chức bộ máy hành chính và công tác cán bộ. Qua đó, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm của cá nhân phụ trách theo từng lĩnh vực được phân công, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.

T.Lạc-D.Chinh-TD-P.Bang-T.Duy

Gửi bình luận của bạnGốm sứ Minh Long   Ấm Chén Minh Long   Ly Thủy tinh Ocean   in hình lên ly