Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cao Lãnh và huyện Hồng Ngự thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày: 08/08/2015 16:51:46

Trong 2 ngày 7-8/8, Đảng bộ thành phố Cao Lãnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 248 đại biểu đại diện cho đảng viên ở 64 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Quốc Cường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã đến dự.


Đại biểu bỏ phiếu Bầu BCH Đảng bộ thành phố Cao Lãnh khóa VIII

Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố khoá VII, trong 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 12/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ thành phố đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 12,37%. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch luôn được quan tâm thực hiện, đảm bảo các tiêu chí thiết yếu cho việc phát triển đô thị. Nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị.

Giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện kịp thời, kết quả giải quyết hàng năm đạt trên 90%. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; phương thức lãnh đạo của Đảng có đổi mới; sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thành phố Cao Lãnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 43 đồng chí. Theo báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của BCH Đảng bộ thành phố khóa VIII thì Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh khóa khóa VIII có 13 đồng chí; Ủy ban kiểm tra có 7 đồng chí. Đồng chí Lê Thành Công - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cao Lãnh khóa VII được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Lãnh khóa VIII. Đồng chí Phan Văn Thương và Lê Ngọc Truyền được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ tỉnh gồm 22 đại biểu chính thức và 3 dự khuyết.


BCH Đảng bộ thành phố Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Lãnh lần thứ VIII, trong đó có 10 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ thành phố Cao Lãnh phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 65% trở lên; thu nhập bình quân dân cư tăng 2 lần so với năm 2015; tổng giá trị sản xuất bình quân trên địa bàn của một số ngành chủ yếu đạt 10%/năm; đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn dưới 2,5%; không có chi bộ, đảng bộ yếu kém…

Trước đó, trong 2 ngày 6-7/8, Đảng bộ huyện Hồng Ngự tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 190 đại biểu. Qua thảo luận, các đại biểu xác định trong thời gian tới nông nghiệp vẫn là nền tảng phát triển kinh tế gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh trên địa bàn huyện và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt trước đại hội

Địa phương tiếp tục tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và phát triển đô thị làm động lực phát triển thương mại - dịch vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền thân thiện.

Qua đó quyết tâm thực hiện đến năm 2020 đạt một số chỉ tiêu quan trọng như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đến đạt 4.133 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng bình quân 3,57%/năm. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao và huy động vốn đầu tư phát triển khoảng 3.600 tỷ đồng.

Nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 75%. Có 06/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, giải quyết việc làm 1.500 người/năm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên 40 lao động/năm. Phấn đấu không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 41 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Chuẩn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự nhiệm kỳ 2015 - 2020.

N.An-D.Chinh

Gửi bình luận của bạn